Etikettarkiv artikel

Fler patienter ska snabbare få tillgång till nya cancerläkemedel

Svensk cancervård har kritiserats för stora regionala skillnader och att det tar för lång tid innan patienter får tillgång till nya effektiva läkemedel. Nu ska processen snabbas på men mycket hänger på om industrin kan leverera underlag i tid. Läs mer

Politiskt ointresse för att ändra på frikortssystemet

Idag publiceras min text med rubriken Politiskt ointresse för att ändra på frikortssystemet i papperstidningen av Dagens Apotek.

Det svenska frikortssystemet utpekas med jämna mellanrum som kostnadsdrivande, samt att det leder till ökad kassation. Men det finns i dagsläget ingen politisk vilja från något läger att ändra systemet med frikort, eller högkostnadsskyddet. Istället efterlyser politikerna bättre IT-system, som är smidigt integrerade i alla journalsystem som förekommer på marknaden. Sådana system skulle bättre kunna varna för interaktioner och om patienten redan har läkemedlet utskrivet från annan läkare. Dock måste knäckfrågan om patientens integritet lösas innan det blir verklighet på bred bas.

Här kan du läsa artikeln på Dagens Apoteks webbplats.

Artikel om Dennis Slamon publicerad i Onkologi i Sverige

I förra veckan kom årets första nummer av Onkologi i Sverige ut. Jag har skrivit en av artiklarna – en intervju med 2009 års Scheelepristagare Dennis Slamon.

Klicka här för att komma till pdf-versionen av tidningen (nr 1 2010) på OiS:s webbplats.

Kortare versioner av intervjun med Dennis Slamon är också publicerade i tidningarna Brofästet nr 4/2009 och Cancervården nr 6/2009.