Allt om Diabetes

Allt om Diabetes är Diabetesförbundets nygamla medlemstidning som kommer ut med sex nr per år till ca 25 000 medlemmar.

Tidningens görs av Baluba Branded Content och jag är redaktör för tidningen tillsammans med Staffan Ohlson på Diabetesförbundet.

Så här skriver förbundet om tidningen:

Vår medlemstidning har alltid varit uppskattad av befintliga medlemmar, och den har varit en viktig källa till information både för medlemmar, beslutsfattare och vårdpersonal. Detta är något vi vill att den ska fortsätta vara. Med en kontinuerlig utveckling, även av det som redan är uppskattat, så utvecklas vi som förbund.