ILCO-magasinet

Sedan februari 2019 är jag chefredaktör för patientföreningen ILCO:s medlemstidning ILCO-magasinet.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år, har 52 sidor och går ut till cirka 6 000 medlemmar.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade. Fram till kongressen 2014 hette organisationen ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.