Arkiv för Diskussion

Vad vill Sveriges politiker med apoteken?

Det är titeln på ett seminarium som jag leder på tisdag den 22 oktober kl 18-20.

Vi kommer att diskutera frågor som: Hur kan apotekens roll i vårdkedjan stärkas, hur kan den farmaceutiska kompetensen bättre tillvaratas och vad blir nästa reform för att fortsätta utvecklingen av apotekens roll? Det och många andra frågor hoppas vi besvaras när Sveriges Farmaceuter, Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten arrangerar en debatt om framtidens apotek. Läs mer

Det måste vara skäliga villkor för frilansare

För första gången har jag idag tackat nej till en potentiell ny kund. Det var ett kul uppdrag, tid har jag, och möjlighet, men villkoren som följde med uppdraget var inte OK.

Det handlade om totalt ca 10.000 tecken, fördelat på en längre och tre mindre artiklar. För detta skulle jag få 7.000 kr exkl moms i ersättning.

Varför tackade jag då nej?

  1. Enligt SJF är det lägsta rekommenderade dagsarvodet för frilansare 7.336 kr vilket betyder att jag skulle arbeta ca 7,5 timmar med detta jobb. Min bedömning efter tio år som journalist är att detta skulle ta betydligt mer tid än 7,5 timmar. Jag skulle behöva leta reda på bra/rätt personer att intervjua, göra fyra till fem intervjuer, lyssna igenom dem, skriva artiklarna, låta intervjupersonerna läsa och säga ok på sina citat och informera alla hur artiklarna kommer att användas. Det tar mer tid än 7,5 timmar.
  2. Enligt avtalet, som kunden bifogade förfrågan, skulle kunden dessutom kunna använda materialet i princip hur som helst efter att jag skickat in det och fått betalt. Deras villkor var alltså att jag frånsade mig upphovsrätten till mina egna artiklar. Enligt den svenska upphovsrättslagen är det jag som upphovsman/skapare som äger rättigheterna till det. När jag säljer en text, säljer jag rättigheten till kunden att i normala fall publicera texten vid ett tillfälle.

Om jag hade tackat ja till uppdraget hade jag sanktionerat den pågående urholkningen av frilansares rättigheter. Därför kommer jag att fortsätta säga nej till oskäliga avtal.

”Som frilansjournalist äger jag upphovsrätten till allt jag skapar. Det säger svensk lag. Tack vare upphovsrätten behåller jag kontrollen över mina alster och var de publiceras. Upphovsrätten är en garant för min journalistiska trovärdighet.” – SJF

Intressant diskussion om kraftlöst GPP-dokument

Igår ledde jag ett seminarium på Apotekarsocieteten om Good Pharmacy Practice i Sverige – ”God apotekssed i praktiken”. Kontentan av seminariet blev att GPP-dokumentet, som lanserades i Sverige i oktober 2011, ännu inte fått något genomslag, helt enkelt eftersom personalen på golvet i mycket stor utsträckning inte har läst det och tagit det till sig. En anledning är att apotekskedjornas företagsledningar och styrelser har låg kännedom och acceptans av dokumentet.

Nils Bergeå på Svensk Farmaci har skrivit en bra artikel idag på förmiddagen – läs den. Och läs GPP-dokumentet. Det ska uppdateras i höst och gruppen som arbetar med det behöver input för att kunna förbättra det.

Stora förväntningar på vårdrelaterade kvalitetsregister

I tisdags ledde jag en diskussion med titeln ”Hur kan våra register stödja svensk Life Science?”.

Det var en givande diskussion mellan publiken (ca 50 personer), Stojan Zavisic från Novartis och Staffan Lindblad från Karolinska Institutet, med undertecknad som moderator.

Nu har Boel Jönsson på Kemivärlden Biotech Kemisk tidskrift skrivit ett kort och bra referat från kvällen.

På tisdag leder jag diskussion hur Sverige ska bli världsledande i registerbaserad forskning

Våra svenska kvalitetsregister lyfts fram som världsunika och som en möjlighet för Sverige och klinisk forskning som exempelvis kliniska prövningar. Regeringen vill förändra regelverket för att registerbaserad forskning ska underlättas. Hur kan vi använda registren på ett sätt som stöder svensk Life Science? Vilka möjligheter och vilka hinder ser vi för framtiden?

På tisdag, den 17 april, leder jag en diskussion kring detta på Hilton Stockholm, Slussen. Förutom mig själv deltar Staffan Lindblad, professor och överläkare Karolinska Institute och som medverkat i KUR-projektet (Klinisk utveckling via register) och Stojan Zavisic, Head Market Access Oncolgy Sweden, Novartis Sverige.

Nätverka och mingel från kl 17, diskussion kl 18-19.

Mer info här: Apotekarsocieteten – Sverige ska bli världsledande i registerbaserad forskning