Arkiv för 25 februari 2013

Ni kan skicka era pressmeddelanden till mig

I och med Förvaltningsrättens dom i förra veckan står det klart att pressmeddelanden om receptbelagda läkemedel bara får skickas till hälso- och sjukvårdspersonal, och inte till journalister eftersom sådana (?!) är likställda med allmänhet.

Men eftersom undertecknad är BÅDE apotekare och journalist så borde det vara grönt att skicka pressmeddelanden till mig i min roll som apotekare.

Förresten, ska ringa upp chefsjuristen på LV och kolla läget bara… Men ni kan skicka under tiden.

Fler patienter ska snabbare få tillgång till nya cancerläkemedel

Svensk cancervård har kritiserats för stora regionala skillnader och att det tar för lång tid innan patienter får tillgång till nya effektiva läkemedel. Nu ska processen snabbas på men mycket hänger på om industrin kan leverera underlag i tid. Läs mer

Värdet av nya läkemedel – vad vet vi egentligen?

När nya läkemedel introduceras görs en bedömning av deras värde. Det sker i huvudsak baserat på kliniska prövningar. Men hur blir det i verkligheten – när läkemedlen används? Vilket värde skapas då för patienterna, vården och samhällsekonomin? Om detta vet vi förvånansvärt lite. Läs mer