Arkiv för 12 februari 2010

Premiär för nya tidningen Evidens idag

Idag gör ”min” tidning premiär – den nya tidningen Evidens från Stockholms läns läkemedelskommitté till alla förskrivare inom SLL.

Vi i redaktionen har arbetat sedan oktober och det ska bli spännande att se och höra hur den tas emot.

Så här skriver SLL själva idag på janusinfo.se:

Tidningens hela namn är Evidens Medicin & Läkemedel. Den kommer att distribueras brett inom Stockholms Läns Landsting och ersätter de tidigare läkemedelskommittétidningarna Läkemediet, Ögat på Läkemedel, Läkemedelsnytt och Farmaka i fokus.

I ledaren skriver överläkare Eva Andersén Karlsson, Södersjukhuset, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté och ordförande i Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar:

”Evidens är en helt ny tidning till förskrivare i Stockholms läns landsting och det är en stor utmaning och en stor glädje att medverka i denna tidskrift. Utifrån förskrivarnas behov ska vi presentera nyheter och bästa evidens om läkemedel och dess plats i terapin.”

Läs mer här.

Artikel om Dennis Slamon publicerad i Onkologi i Sverige

I förra veckan kom årets första nummer av Onkologi i Sverige ut. Jag har skrivit en av artiklarna – en intervju med 2009 års Scheelepristagare Dennis Slamon.

Klicka här för att komma till pdf-versionen av tidningen (nr 1 2010) på OiS:s webbplats.

Kortare versioner av intervjun med Dennis Slamon är också publicerade i tidningarna Brofästet nr 4/2009 och Cancervården nr 6/2009.